Enkele jaren geleden zijn we vol goede moed begonnen met WebMake. Dit was vooral bedoeld om voor tijdens de studieperiode wat extra verdieping, naast de studie, te zorgen. Binnen een niet al te lange periode werden er al enkele websites gerealiseerd. Toen Henk echter bezig was met mijn afstudeerstage, is WebMake wat stiller komen te liggen. Er zijn wel enkele websites gemaakt en aan bestaande websites is er  onderhoud gepleegd, maar er werd niet actief nieuwe klanten geworven.

Toen we vorig jaar ons huis kochten is WebMake zelfs uitgeschreven bij de KvK omdat dit voor de hypotheek een te zware belasting zou zijn, terwijl de opbrengsten niet daartegenop wogen. Echter, de tijden zijn veranderd. Sinds 1 augustus 2020 is WebMake weer ingeschreven bij de KvK en op dit moment zijn we al bezig met enkele nieuwe projecten. Daarnaast hebben we onze eigen website vernieuwd zodat deze weer helemaal anno 2020 is. Benieuwd naar wat de toekomst brengen zal? Volg dan WebMake op Facebook en we houden je helemaal op de hoogte!